کلاه دوچرخه سواری کت لایک از تکنولوژی بهره می گیرد که باعث می شود در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در ساختار کل کلاه پخش شده و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. این ویژگى باعث كاهش چشمگیر احتمال آسیب دیدگى سر مى شود. برای دیدن کلاه های کت لایک به سایت آلباما مراجعه نمایید. www.Albama.ir
تاریخ : 1398-12-08 04:25:13
مطالب مشابه
کلاه دوچرخه سواری کت لایک از تکنولوژی بهره می گیرد که باعث می شود در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در ساختار کل کلاه پخش شده و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. این ویژگى باعث كاهش چشمگیر احتمال آسیب دیدگى سر مى شود. برای دیدن کلاه های کت لایک به سایت آلباما مراجعه نمایید. www.Albama.ir
طراحى منحصر به فرد كلاه هاى دوچرخه سواری كت لایك تنها به زیبایى ختم نمى شوند. شبكه منفذ هاى هواى كلاه به شكلى خاص طراحى شده است تا در هنگام تصادف، نیروى حاصل از برخورد در تمام این ساختار- كه به شكل لانه زنبور ساخته شده است- پخش گردد و تمام نیرو بر یك نقطه متمركز نشود. جهت مشاهده کلاه های کت لایک می...
ایجاد مانع در پیست منجر به سقوط دوچرخه سوار شد
[ Video ] دوچرخه سوار به این میگن
دوچرخه سواری در دریاچه نمک حوض سلطان (قم) بزرگترین آینه طبیعی ایران
به تازگی کلاه ایمنی برای دوچرخه سواران ساخته شده که هنگام کاهش سرعت دوچرخه سوار با روشن کردن چراغی به رانندگان هشدار می دهد.
در حالی که رسانه های عراقی از آزادسازی بیجی سخن می گویند تروریست های داعشی آزادسازی بیجی را دروغ می خوانند اما ابو عزرائیل با روش خویش آزادسازی بیجی را ثابت کرده او با دوچرخه معروفش وسط یکی از میدان های بیجی دور میزند تا ثابت کند بیجی آزاد شده است.
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .