روستای ازمیغان یکی از زیباترین روستاهای کویری ایران است که در ۴۰ کیلومتری طبس قرار دارد و برنج و خرما در کنار هم در این روستا بعمل می آید
تاریخ : 1399-01-13 05:48:03
مطالب مشابه
روستای ازمیغان یکی از زیباترین روستاهای کویری ایران است که در ۴۰ کیلومتری طبس قرار دارد و برنج و خرما در کنار هم در این روستا بعمل می آید
روستای زیبای ازمیغان در فاصله ۴۵ کیلومتر شهر طبس قرار دارد . وجود رودخانه آب دائم و شالیکاری در کنار نخلستان ، این روستای کویری را به یکی از زیباترین و اعجاب آور ترین روستا های ایران تبدیل کرده.
آنچه از طبس و روستای ازمیغان نمیدانید!
طبس, برنامه, سیپک, روستای, کریت<a href=http://www.dalfak.com/w/p5708v/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%BE%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B3 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
طبس, دشتغران, مراسم, محرم, روستای, دشتغران<a href=http://www.dalfak.com/w/pilwg6/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
طبس, عاشورا, محرم, تاسوعا, روستای, خسروآباد<a href=http://www.dalfak.com/w/f58n8t/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D8%B3 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
طبس, محرم, محرم, روستای, کریت<a href=http://www.dalfak.com/w/12u70a/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B3 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
طبس, دشتغران, مراسم, محرم, روستای, دشتغران<a href=http://www.dalfak.com/w/7k53ov/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-3 ><img src=http://www.dalfak.com/etc/mm.jpg ></a>
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .