ژنرال پترائوس: سلیمانی نقشی معادل رئیس سیا، رئیس فرماندهی مرکزی و رئیس فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا را داشت....!
تاریخ : 1399-04-21 15:33:30
مطالب مشابه
ژنرال پترائوس: سلیمانی نقشی معادل رئیس سیا، رئیس فرماندهی مرکزی و رئیس فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا را داشت....!
بخشی از برنامه شبکه ملی آرژانتین در مورد ژنرال سلیمانی
سایه ژنرال حاج قاسم سلیمانی-بخش دوم
سایه ژنرال حاج قاسم سلیمانی-بخش نخست
نماهنگ حزب الله برای ژنرال حاج قاسم سلیمانی
حاج قاسم سلیمانی - جنگ با داعش وهابی - مدافعان حرم - مدافع حرم کلیپ سردار سلیمانی sardar ghasem soleymani سردار ژنرال ایرانی سلیمانی مرد شجاع داعش تکفیری رزمنده گان اسلام نابودی داعش - غرب - ghasem soleimani - قاسم سلیمانی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .