پرش چتر بازهای آمریکایی از بوئینگ C-17
تاریخ : 1399-03-08 14:37:46
مطالب مشابه
پرش چتر بازهای آمریکایی از بوئینگ C-17
اپارات به پیر به پیغمبر به چهارده معصوم به دوازده امام به جان مقام معظم رهبری به همه رفتگانم به جان مادر و پدرم به جان فک و فامیلم به جان کوروش کبیر به جان تمام ادمای جهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان حق نشررررررررررررررر رعایتتتتتتتتتتت شدهههههههههه به کییییییییی بگمممممممممممم.
نیروهای ویژه هوابرد (نوهد) @NOPOKOBRA11
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .