قصه گو، ادیت و دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ بازیگران: گربه (محدثه مرادی)، گلابی (سحر معینی)، هلو (گلنوش ربیعی)، آلو (مرضیه جعفری پور)، سیب (سمیه ساده وند)، خیار (پریسا برزگران)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
تاریخ : 1399-03-08 15:51:00
مطالب مشابه
قصه گو، ادیت و دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ بازیگران: گربه (محدثه مرادی)، گلابی (سحر معینی)، هلو (گلنوش ربیعی)، آلو (مرضیه جعفری پور)، سیب (سمیه ساده وند)، خیار (پریسا برزگران)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزاده؛ قصه‌گو: نغمه رودگر آملی؛ بازیگران: زینب پرسم (کلاغ کوچولو)، فاطمه ضرغام (خانم کلاغه)، صبا خلیل‌الهی (خال خالی)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ بازیگران: آذر میرشاه (درخت کاج)، مرضیه ابراهیمی (پرنده کوچولو)، گلنوش ربیعی (درخت بید)؛ نسترن لحمی (درخت بلوط)؛ فریبا مویدنیا (باد سرد)؛ مریم خاتون آبادی (درخت سرو کوهی)؛ گلنوش تقی پور (درخت صنوبر)؛ ابولفضل حسن زاده (پادشاه جنگل)؛ زویا رمضانیان (درخت فان)؛ قصه گو: شقایق مهرا...
دبیر بخش و قصه گو: نوید صیادزاده؛ ادیت: ابولفضل حسن زاده؛ بازیگران: میترا الهیاری، فاطمه ضرغام، زویا رمضانیان؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ ادیت: ابولفضل حسن‌زاده؛ قصه‌گو: نغمه رودگر آملی؛ بازیگران: زینب پرسم (گل آفتابگردان)، مریم سادات خاتون آبادی (گل بنفشه)، مرضیه جعفری پور (گل رز)، گلنوش تقی‌پور (دختر)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش، ادیتور و قصه‌گو: نوید صیادزاده؛ بازیگران: گلنوش تقی پور (نازنین)، مرضیه جعفری پور (مادر)؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
قصه گو، دبیر بخش و ادیتور: نوید صیادزاده؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
دبیر بخش: نوید صیادزاده؛ بازیگران: ابولفضل حسن زاده، روشا؛ قصه گو: مریم السادات خاتون آبادی؛ ادیت: ابولفضل حسن زاده؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .