ویروس کرونا، زندگی و کسب و کار خیلی از دوستان را تحت تاثیر خود قرار داد؛ از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات موجود در کسب و کار رستوران و از طرف دیگر اثرگذاری این صنعت بر سلامت افراد و جامعه، وظیفه خود دانستیم تا با امید تاثیر مثبت در این حوزه، به بررسی کسب و کار رستوران در سال ۹۹ بپردازیم.با ما همراه باشید و ما را با نظرات سازنده خود یاری کنید.نظر شما چیه!؟
تاریخ : 1399-03-08 14:46:54
مطالب مشابه
ویروس کرونا، زندگی و کسب و کار خیلی از دوستان را تحت تاثیر خود قرار داد؛ از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات موجود در کسب و کار رستوران و از طرف دیگر اثرگذاری این صنعت بر سلامت افراد و جامعه، وظیفه خود دانستیم تا با امید تاثیر مثبت در این حوزه، به بررسی کسب و کار رستوران در سال ۹۹ بپردازیم.با ما همراه با...
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تبریک سال ۹۹ و آغاز به کار گروه تتریس
حداقل حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ طبق بخشنامه وزارت کار و تعاون
مقایسه نیازها و شرایط حاکم بر کسب و کار های مجازی و حقیقی
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .